بریده روزنامه

۱۵ شهریور ۱۳۸۶

خبرگزاری ایسنا

استاندار سیستان و بلوچستان: روابط ایران و پاکستان الگوی جهان اسلام است