بایگانی ماهیانه اخبار بهمن 1399

اخبار بهمن 1399

➖فرماندار دلگان : 💢برخی ارگانها نه تنها به رفع موانع تولید و سرمایه گذاری کمک نمیکنند بلکه با قوانین دست و پاگیر ، بروکراسی پیچیده و عدم دلسوزی و دغدغه لازم ، خود مانع تولید و سرمایه گذاری و همچنین ناامید نمودن سرمایه گذاران بالاخص جوانان جویای نام در عرصه تولید و سرمایه گذاری هستند . 💢عدم هماهنگی برخی ارگانهای دخیل در صدور مجوزها، غرق شدن در مکاتبات و نامه نگاریها، تناقضات بخشنامه ها در دستگاههای مختلف، عدم پیگیری مناسب مشکلات سرمایه گذاران نیز از جمله مشکلات و موانع رغبت و نشاط برای سرمایه گذاریست . 💢مانع دیگر ، قوانین دست و پاگیر و سخت گیریهای مختلف نظام بانکی در ارائه تسهیلات است که البته خود در بین بانکهای مختلف نوسان و فراز و نشیب است. 💢لذا ابتدا میبایست تکلیفمان را با دغدغه های مذکور حل کنیم و سپس سرمایه گذاران پرامید و پرانگیزه را وارد میدان سخت و یا به تعبیری جنگ با قوانین و نبرد با سخت گیریهایی کنیم که صرفا مقداری مسوولیت پذیری و مهمتر از ان دغدغه مندی و درک شرایط حال کشور و ضرورت حمایت از سرمایه گذار میتواند آن را کاهش دهد.
۲۷ بهمن ۱۳۹۹
۲۴ بهمن ۱۳۹۹
فرماندار دلگان: ❇موضوع حق ابه و مشکلات و مخاطرات زیست محیطی و آلودگی هوای ناشی از عدم رهاسازی حق ابه تالاب جازموریان و عدم توجه به هشدارهای فعالین زیست محیطی، و علائم ویران کننده طبیعت و حیات اجتماعی و اقتصادی مردم جازنشین را فقط رسانه ها و مردم شنیده و درک‌نموده اند ، یا صدا خیلی آهسته هست و یا فریادها به گوش ناشنوا اثر ندارد . ❇اتفاقاتی در تالاب جازموریان بدون پشتوانه علمی و مطالعاتی و بر خلاف قانون و بدون در نظر گرفتن منافع و آینده جنوب غربی سیستان و بلوچستان در کرمان رقم خورده تا جایی که بر اساس پیش بینی ها ، کانون اصلی ریزگردها در دهه آتی جنوب غربی سیستان و بلوچستان خواهد بود و تبعات اقتصادی، اجتماعی و حیاتی ناشی از آن ، دستپخت طراحان سدسازی های بی رویه و غاصبین حق ابه هست . ❇وظیفه خود میدانیم بر اساس تکلیف شرعی ، اجتماعی و مسوولیتی ، موارد فوق را منعکس، اطلاع رسانی و پیگیری قانونی نماییم . ❇ بی اعتنایی مدیریت سد جیرفت به مطالبه افکار عمومی و دلسوزان زیست محیطی و رسانه‌ها و عموم مردم جنوب غربی سیستان و بلوچستان و جنوب کرمان در رهاسازی حق ابه زیست‌محیطی ، بسیار تاسف بار است
۲۲ بهمن ۱۳۹۹
💢جازموریان عجب تالاب سخت جانی است .💢 ➖فرماندار دلگان : اقدامی نمانده که برای از بین بردن تالاب جازموریان انجام نشده باشد و کار ناتمام و بر زمین مانده ای در این‌ حوزه نیز نمانده : ابتدا به ساکن با تصمیمات نسنجیده دهه هفتاد وزارت نیرو در آغاز احداث سدهای بی رویه و فاقد انجام مطالعات جامع ابریز حوزه جازموریان از یک سو و در ادامه و حتی تا کنون ضعف در نظارت و ممانعت از حفر چاههای غیر مجاز بی شمار در پهنه جازموریان بالاخص در بخش کرمان آن و مستمرا عدم اجرای قانون توزیع عادلانه آب و تامین حق ابه تالاب در بخش زیست محیطی همه از شاهکارهای صورت پذیرفته برای از نفس افتادن پیکر بی جان جازموریان بوده . مطمئنا اگر شاهکارها و اقدامات نسنجیده ادامه پیدا کند ، به زودی زود نام تالاب جازموریان را باید به بیابان جازموریان تغییر داد و بی شک با اجساد رمه ها و گله های دام در بیابان های مناطق جنوبی کرمان و غربی سیستان و بلوچستان بر اثر تشنگی و طوفان مواجه خواهیم بود و بزرگترین سکونتگاه‌های غیررسمی و حاشیه نشینی در حاشیه شهرهای دلگان و بمپور و فنوج و شهرهای جنوبی کرمان شکل خواهد گرفت . برای نجات جاز
۵ بهمن ۱۳۹۹