بایگانی ماهیانه اخبار دی 1399

اخبار دی 1399

فرماندار دلگان : با عنایت به سرنوشت مشترکمان با جازنشینان کرمان در آینده تالاب جازموریان و تاثیر مستقیم آن بر حیات جنوب غرب سیستان و بلوچستان ، میبایست حتما ضمن مشارکت در بررسی فرآیندهای فراگرد تالاب جازموریان ، سهمی برای ورود به تصمیم گیری جامعه محلی در خصوص تالاب جازموریان پیش بینی نمود، شاید از برهانها و یا توجیهات علمی و شبه علمی ، آزمون پس داده تر باشد ، چون بدون مشارکت دادن جامعه محلی هیچ فرایندی موفق نخواهد شد . سالها سهم جنوب غربی سیستان و بلوچستان از نتیجه تصمیمات اشتباه وزارت نیرو در احداث سدهای فراوان در حوزه جازموریان در استان کرمان و تغییر روند طبیعی اختصاص حق ابه ها برای جامعه محلی ما ، محصولی جز رشد حاشیه نشینی و مخاطرات زیست محیطی و ضربات مهلک به معیشت مردم محلی دلگان و بمپور و ایرانشهر و فنوج و نیکشهر نداشته و عجیب تر اینکه نه تنها از حق ابه خبری نیست و حال که پس از سالها مخاطرات زیست محیطی بالاخص بروز ریزگردها در بلوچستان در حال جدی تر شدن هست، اعتبارات مبارزه با ان برای جبران و مبارزه با گرد و غبار باز به بخش سیستان و بلوچستان جازموریان اختصاص نمیابد. عمی
۱۵ دی ۱۳۹۹
فرماندار دلگان : ۵۰۰ هکتار دیگر از سامانه های نوین آبیاری در دلگان به زودی به بهره برداری میرسد و دلگان کماکان پیشتاز استان است. شهرستان دلگان با اجرای حدود ۱۳ هزارهکتار آبیاری نوین از سطح ۲۸ هزارهکتار کل اراضی شهرستان، ضمن اجرای آبیاری نوین در بیش از ۴۰ درصد کل اراضی شهرستان، حدود ۳۰ درصد کل عملیات اجرای آبیاری نوین در استان را به خود اختصاص داده و حدود ۱۸ درصد از میانگین کشوری بالاتر است که این مهم مرهون تلاش جهاد کشاورزی و البته همت جامعه کشاورزی و تخصیص اعتبارات مناسب بخش آب کشور است. سرمایه گذاری بیش از ۱۳۰۰ میلیارد ریالی دولت از طریق اجرای ۱۳هزار هکتار آبیاری نوین در دلگان طی سالهای اخیر، منجر به افزایش حداقل ۳۰ درصدی محصول، کاهش ۳۰ درصدی مصرف کود و سم و کاهش حداقل ۲۵ درصدی انرژی و برگشت سریعتر سرمایه در بخش کشاورزی و به تعبیری، مصداقی خوب از اقتصاد مقاومتی و جهش تولید بوده است. در سال جدید که به فرموده مقام معظم رهبری سال جهش تولید نامگذاری شده است اجرای این طرح ها باعث افزایش تولید به میزان حداقل ۴۰ درصد خواهد شد و نیز سبب افزایش راندمان آبیاری به بیش از 90 درصد خواهد گردید
۳ دی ۱۳۹۹