رضوی

 

 

نام : ابراهیم

نام خانوادگی : رضوی

متولد سال 1363

فوق لیسانس مدیریت دولتی

مدیریت اداره صنعت و معدن

تلفن : 37332921

آدرس : فرمانداری دلگان واحد صنعت و معدن