مجید بامری

 

نام : مجید

نام خانوادگی : بامری

متولد سال 1364

لیسانس مهندسی کشاورزی تولیدات گلخانه ای 

اداره امور عشایری

تلفن : 37332356

آدرس : میدان امام حسین (ع) جنب منابع طبیعی