محمد بامری

محمد بامری

 

نام : محمد

نام خانوادگی : بامری

متولد سال 1356

لیسانس حقوق

مدیریت جمعیت هلال اهمر شهرستان دلگان

تلفن : 37332288

آدرس : بلوار امام علی نرسیده به میدان امام علی