کمیته امداد

 

 

 

نام : عبدالرحمن

نام خانوادگی : بزمانی

متولد سال 1356

فوق لیسانس کشاورزی

مدیریت اداره کمیته امداد امام خمینی (ره)

تلفن : 37332431

آدرس :