ش

 

نام :فاطمه

نام خانوادگی : سالارزهی

متولد سال : 1353

لیسانس علوم تربیتی

مدیریت اداره بهزیستی

تلفن : 37332271

آدرس : خیابان معلم یک پشت سازمان سپاه پاسداران