3

 

نام : عظیم

نام خانوادگی :عظیمی مقدم

متولد سال 1350

لیسانس مهندسی عمران

مدیریت اداره آب و فاضلاب

تلفن : 37332193

آدرس : جنب مدرسه خدیجه کبری پشت ساختمان هلال احمر