اب

نام : علیرضا

نام خانوادگی : بهروزی

متولد سال 1362

لیسانس کشاورزی ( مهندسی تولیدات گیاهی )

مدیریت اداره منابع آب

تلفن : 37333399

آدرس : بلوار امامامام حسین (ع) ساختمان قدیم بخشداری