مجتبی شجاعی

 

 

 

مجتبی شجاعی

متولد شهریور ۱۳۶۱ در شهرستان خاش

 

 فرماندار فعلی دلگان ( اردیبهشت سال ۹۷ تا کنون )

 

بخشدار مرکزی خاش( ۱۳۹۳-۱۳۹۶)

 

بخشدار بخش ساحلی و مرزی زرآباد کنارک ( جوانترین بخشدار وقت استان ۱۳۹۰ -۱۳۹۳ )

 

کارشناس کالای قاچاق استانداری ( ۱۳۸۹-۱۳۹۰ )

 

کارشناس منطقه نفتی زاهدان ( ۱۳۸۹-۱۳۹۰ )

 

نویسنده  و مولف ۵ عنوان کتاب در حوزه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ( فرهنگ و مهندسی فرهنگی- گذری بر مفاهیم پایه سیاست - برنامه ریزی کامپیوتر - تجارت الکترونیک- روابط مرزی ایران و پاکستان )

 

ارائه مقالات متعدد در بخش های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و... ،

 

رتبه نخست جشنواره نخبگان استانی و رتبه دوم جشنواره نخبگان کشوری در بخش تالیف کتاب و ارایه مقاله، پژوهشگر برتر استان در چند دوره، سابقه فعالیت و همکاری با مطبوعات و رسانه ها به عنوان کارشناس

 

فرمانداری نمونه استان در سال ۹۷مجتبی شجاعی

 

فرماندار دلگان