عکس نگار

اخبار

دیدگاه (اجتماعی , فرهنگی , سیاسی , اقتصادی و ... )

اطلاعیه های انتخابات

اخبار مهم

به زودی روز قدس یکی از همین سالها ، تولد دنیای بدون صهیونسیتها را جشن می‌گیریم . فرماندار دلگان گفت: امام خمینی(ره) با اعلام روز جهانی قدس، افق جهان بدون اسرائیل، بدون صهیونیسم و بدون استکبار و استعمار را برای جهانیان به تصویر و تفسیر کشیدند و مقام معظم رهبری نیز با وعده صادق ، که از دل قرآن و عمق اعتقادات امت اسلامی و اندیشه ولایت برخواسته ، وعده تحقق عن قریب نابودی اسرائیل را داده اند و برای همین است که راز روند رو به رشد مخالفت و دشمنی و کینه با اسرائیل و گرامیداشت روز جهانی قدس را باید در این احساس لذت فراگیر اندیشیدن به نابودی و محو اسرائیل دانست . مجتبی شجاعی گفت: روز قدس را به روز وحدت مسلمان شیعه و سنی و فراتر از آن وحدت خداپرستان ضد صهیونیست تبدیل خواهیم کرد و یقینا وحدتمان یک پیام جدی دارد و آن اینکه ، در موضوع قدس و فلسطین و ظلم ستیزی مانند همه موضوعات دیگر کشور و جهان اسلام ، پشت سر ولایت ایستاده ایم و هنوز داغ عزیزترین کسمان ، حاج قاسم را بر سینه داریم و شیاطین آمریکایی قطعا باید منتطر انتقام سخت هزاران قاسم سلیمانی دیگر که با اذن رهبرشان، جانشان را فدای ارزشهای انق

به زودی روز قدس یکی از همین سالها ، تولد دنیای بدون صهیونسیتها را جشن می‌گیریم . فرماندار دلگان گفت: امام خمینی(ره) با اعلام روز جهانی قدس، افق جهان بدون اسرائیل، بدون صهیونیسم و بدون استکبار و استعمار را برای جهانیان به تصویر و تفسیر کشیدند و مقام معظم رهبری نیز با وعده صادق ، که از دل قرآن و عمق اعتقادات امت اسلامی و اندیشه ولایت برخواسته ، وعده تحقق عن قریب نابودی اسرائیل را داده اند و برای همین است که راز روند رو به رشد مخالفت و دشمنی و کینه با اسرائیل و گرامیداشت روز جهانی قدس را باید در این احساس لذت فراگیر اندیشیدن به نابودی و محو اسرائیل دانست . مجتبی شجاعی گفت: روز قدس را به روز وحدت مسلمان شیعه و سنی و فراتر از آن وحدت خداپرستان ضد صهیونیست تبدیل خواهیم کرد و یقینا وحدتمان یک پیام جدی دارد و آن اینکه ، در موضوع قدس و فلسطین و ظلم ستیزی مانند همه موضوعات دیگر کشور و جهان اسلام ، پشت سر ولایت ایستاده ایم و هنوز داغ عزیزترین کسمان ، حاج قاسم را بر سینه داریم و شیاطین آمریکایی قطعا باید منتطر انتقام سخت هزاران قاسم سلیمانی دیگر که با اذن رهبرشان، جانشان را فدای ارزشهای انق

۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
[ تعداد بازدید : ۰ ]
🛑اتمام حجت فرماندار دلگان با خبازیهای شهری/ دستگاههای بخارپز تا پایان خرداد ماه جمع گردد در عیر اینصورت امتیاز سلب و به دیگر متقاضیان واجد شرایط واگذار می‌گردد.  فرماندار دلگان گفت: برابر مصوبه کمیسیون آرد و نان شهرستان و با عنایت به نظریه شبکه بهداشت و درمان شهرستان ، خبازیهایی که دارای دستگاه پخت نان بخارپز هستند ، فقط تا پایان خرداد ماه فرصت دارند نسبت به تعویض دستگاه بخارپز به دستگاه مورد تایید بهداشت و صمت شهرستان اقدام نمایند در غیر اینصورت امتیاز خبازی لغو و به متقاضیانی که در نوبت و اولویت اعطای مجوز خبازی هستند و می‌توانند نان با کیفیت تحویل مردم دهند اعطا می‌گردد ‌. مجتبی شجاعی گفت : کیفیت نان دلگان پایین است و این قابل قبول نیست ، آرد دولتی که با مشقت در شرایط کنونی و با زحمت فراوان تهیه و تحویل خبازی داده می‌شود ، اگر تبدیل به نان با کیفیت و بهداشتی و برابر ذائقه شهروند نگردد ، یقینا ضعف از خبازی و از نظارت هاست که آرد یارانه ای مطابق سرانه می‌گیرند و نام بی کیفیت تولید می‌کنند. وی گفت : خبازی های دلگان منبعد به صورت روزانه پایش ، بازدید و ارزیابی محسوس، تیمی ،

🛑اتمام حجت فرماندار دلگان با خبازیهای شهری/ دستگاههای بخارپز تا پایان خرداد ماه جمع گردد در عیر اینصورت امتیاز سلب و به دیگر متقاضیان واجد شرایط واگذار می‌گردد. فرماندار دلگان گفت: برابر مصوبه کمیسیون آرد و نان شهرستان و با عنایت به نظریه شبکه بهداشت و درمان شهرستان ، خبازیهایی که دارای دستگاه پخت نان بخارپز هستند ، فقط تا پایان خرداد ماه فرصت دارند نسبت به تعویض دستگاه بخارپز به دستگاه مورد تایید بهداشت و صمت شهرستان اقدام نمایند در غیر اینصورت امتیاز خبازی لغو و به متقاضیانی که در نوبت و اولویت اعطای مجوز خبازی هستند و می‌توانند نان با کیفیت تحویل مردم دهند اعطا می‌گردد ‌. مجتبی شجاعی گفت : کیفیت نان دلگان پایین است و این قابل قبول نیست ، آرد دولتی که با مشقت در شرایط کنونی و با زحمت فراوان تهیه و تحویل خبازی داده می‌شود ، اگر تبدیل به نان با کیفیت و بهداشتی و برابر ذائقه شهروند نگردد ، یقینا ضعف از خبازی و از نظارت هاست که آرد یارانه ای مطابق سرانه می‌گیرند و نام بی کیفیت تولید می‌کنند. وی گفت : خبازی های دلگان منبعد به صورت روزانه پایش ، بازدید و ارزیابی محسوس، تیمی ،

۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
[ تعداد بازدید : ۰ ]
📌فرماندار دلگان در انتقاد از برخی مشکلات مخابراتی : در خصوص تراژدی تأسف بار و سریال تکراری قطعی های مکرر فیبر نوری هوایی در شهرستانهای همجوار بخش جلگه دلگان و متعاقب آن قطع کامل ارتباطات مخابراتی این بخش مکرر در مقابل سوال تکراری و مطالبه به حق مردم برای برخوردار بودن از یک ارتباط پایدار قرار می‌گیریم و مردم نیز از پاسخها و وعده های تکراری و توجیهات مستمر ما خسته شده اند و حقیر نمی‌دانم کی این مشکل حل می‌گردد . 📌مجتبی شجاعی گفت : سابقه قطعی فیبر هوایی نوری د شهرستان فنوج و شهرستانهای همجوار مربوط به امروز و دیروز نیست و بارها پیگیری شده ، گفته شده و تذکر داده شده که اقتصاد مردم ، آموزش دانش آموزان و دانشجویان و... وابسته به ارتباط پایدار مخابراتی است، لذا عزم جدی مسوولین مخابراتی را می‌طلبد تا با تکیه بر تفکر بسیجی و با امام بخس باقیمانده از بک سمت و شروع زمینی کردن فیبر نوری در حوزه محورهای فنوج از چند جهت ، به زمینی کردن فیبر نوری تسریع ببخشند .

📌فرماندار دلگان در انتقاد از برخی مشکلات مخابراتی : در خصوص تراژدی تأسف بار و سریال تکراری قطعی های مکرر فیبر نوری هوایی در شهرستانهای همجوار بخش جلگه دلگان و متعاقب آن قطع کامل ارتباطات مخابراتی این بخش مکرر در مقابل سوال تکراری و مطالبه به حق مردم برای برخوردار بودن از یک ارتباط پایدار قرار می‌گیریم و مردم نیز از پاسخها و وعده های تکراری و توجیهات مستمر ما خسته شده اند و حقیر نمی‌دانم کی این مشکل حل می‌گردد . 📌مجتبی شجاعی گفت : سابقه قطعی فیبر هوایی نوری د شهرستان فنوج و شهرستانهای همجوار مربوط به امروز و دیروز نیست و بارها پیگیری شده ، گفته شده و تذکر داده شده که اقتصاد مردم ، آموزش دانش آموزان و دانشجویان و... وابسته به ارتباط پایدار مخابراتی است، لذا عزم جدی مسوولین مخابراتی را می‌طلبد تا با تکیه بر تفکر بسیجی و با امام بخس باقیمانده از بک سمت و شروع زمینی کردن فیبر نوری در حوزه محورهای فنوج از چند جهت ، به زمینی کردن فیبر نوری تسریع ببخشند .

۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
[ تعداد بازدید : ۰ ]

بریده جراید

تست [ ایران - ۳۱ خرداد ۱۳۹۱ ]